Professionell elfirma med lång erfarenhet


Vi utför både reparationer, service, felsökningar och nyinstallationer, och välgjorda arbeten med snygga slutresultat är en självklarhet för oss.
Vi finns i Örsundsbro och arbetar runt om i Enköping och Uppsala för både företag och privatpersoner.

Vi hjälper dig med...

Elinstallationer, Elkonsultation, Elservice, Elsäkerhet. Ja, allt inom branschen.


Tveka inte att höra av dig! 

  • VÄRME

  • BELYSNING

  • VENTILATION

  • TELE

  • DATANÄT

  • LARM

Tips om dina elprodukter*

Var rädd om dina elprodukter

Var försiktig med sladdar när de tas ur ett vägguttag. Se även till att använda din produkt i rätt miljö, dvs använd inte produkter som är tänkta att vara inomhus utomhus.

Kontrollera dina elprodukter

Finns det synliga skador eller missfärgningar på ledningar i ditt hem så kontakta en elinstallatör för att byta ut dem. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får endast utföras av en yrkesman.

Gamla produkter kan vara farliga

Lång tids användning kan orsaka skador på material och göra produkterna farliga. Du ska inte använda en apparat om den luktar bränt eller låter annorlunda än vad den gjort innan.

Ansvar vid ändring av en produkt

Ändra aldrig en elektrisk produkt om du inte är helt säker på vad du gör. Detsamma gäller om en produkt används på ett annat sätt än vad tillverkaren avsett.


* Elsäkerhetsverket

Läs mer >>